Minőségpolitika

MINŐSÉG- ÉS KÖRNYEZETI POLITIKA

A DIPA Diósgyőri Papírgyár Zártkörűen Működő Részvénytársaság a jövőben mind meghatározóbb tényező kíván maradni a biztonsági papírgyártás területén, a belföldi jelenléte mellett a külföldi piaci pozíciójának folyamatos erősítése és fejlesztése segítségével.
Társaságunk célkitűzéseit ISO 9001, ISO 27001 valamint ISO 14001 szabványok szerinti rendszerek hatékony működtetésével és az EMAS rendelet szerinti környezetvédelmi vezetési és hitelesítési rendszernek való megfeleléssel kívánja teljesíteni. Az információbiztonság-irányítási rendszer bevezetésével és a kockázatkezelési-folyamat integrálásával célunk megőrizni az információk bizalmasságát, sértetlenségét és rendelkezésre állását és partnereinkben a bizalom jelenlétének megerősítését a tekintetben, hogy az informatikai kockázatokkal kellő képen, és megfelelő módon foglakozunk. Az információbiztonság rendelkezéseit, politikát, és a teljesítmény értékelését részletesen az Információ Biztonsági Szabályzat tartalmazza.
További célunk még, hogy megismerjük és alkalmazzuk az élenjáró környezetvédelmi gyakorlatot, megelőzzük a környezetszennyezést, csökkentsük a gyártási veszteségeket, a környezet terhelését és a természeti erőforrások felhasználását. Ennek érdekében vállaljuk, hogy Társaságunknál EMAS rendelet szerinti környezetvédelmi vezetési- és hitelesítési rendszert működtetünk. Vállalatunk vezetősége elkötelezett a környezeti teljesítmény folyamatos javítása mellett, a stratégiai és operatív döntéseket is ennek szellemében hozza meg.
A társaság fő feladatának tekinti, hogy a biztonsági papírgyártás területén a vevők elégedettségét elérje mind a részükre nyújtandó védelmi megoldások és szolgáltatások színvonalában mind, az ezekhez kapcsolódó árakban.
A management kifejezi feltétlen elkötelezettségét a társaság tevékenységére vonatkozó jogszabályok, határozatok, az egyéb követelmények betartása, valamint a minőség- információbiztonság és környezetközpontú irányítási rendszer hatásosságának folyamatos növelése iránt.
A hatékony információbiztonság és eredményes gazdálkodás biztosításáért, magas színvonalú termék és szolgáltatás előállításáért, a környezet védelméért az alábbiakat tesszük:
-a termék és szolgáltatások megfelelő minőségben és időben történő előállítása,
-a marketing és kereskedelmi tevékenységünk bővítése és fejlesztése,
-teljes körű információbiztonsági felügyelet létrehozása és fenntartása,
-új termék és szolgáltatások, új megoldások és szolgáltatások piaci bevezetése,
-a speciális szakmai ismeretek bővítése,
-termelés és minőség centrikus beruházások végrehajtása,
-a védelmi rendszerünk fejlesztése, stratégiai informatikai partnerekkel történő együttműködés,
-a hibamegelőző tevékenységünk hatékonyságának növelése,
-a szennyezőanyag kibocsátás, havária megelőzése,
-a természeti erőforrások felhasználásának racionalizálása,
-környezetkímélő alap-és segédanyagok használata,
-hulladékaink csökkentése.
Céljaink teljesülése érdekében Társaságunk oktatással és aktív kommunikációval segíti jelen politika, céljaink és eredményeink megismertetését munkatársainkkal, partnereinkkel és minden dolgozójától elvárja, hogy munkáját ezen politika szellemében végezze.
 
A DIPA Diósgyőri Papírgyár Zrt. minőség- információbiztonság és környezetközpontú irányítási politikája és környezetvédelmi nyilatkozata mind a munkatársai, partnerei, mind a nyilvánosság számára hozzáférhetőek.